e-Fatura Elektornik faturalama olarak da adlandırılmaktadır. e-Fatura, yasalar ve yönetmeliklerle tanımlanan standart kağıt fatura ile birebir aynı hukuki niteliklere sahip bir faturalama şeklidir. Kağıt faturadan farklı olarak faturanın oluşturulması, gönderilmesi saklanması ve ibraz edilmesi gibi tüm işlemler Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlarda gerçekleştirilir. Tüm işlemler elektronik ortamda ve İnternet aracılığı ile yapılır.
e-Fatura teknik olarak standartları daha önceden kesin kurallara ile belirlenmiş UBL-TR standardındaki belgelerin oluşturulması, gönderilmesi ve alınması işlemidir. e-Fatura gönderme, e-Fatura alma, e-Fatura saklama gibi tüm işlemler daha önceden belirlenip standart hale getirilen veri aktarım protokolü aracılığı ile taraflar arasında veri iletişimini sağlayan mesajlaşma at yapısı olarak ta adlandırılabilir.
e-Fatura sistemini kullanarak e-fatura göndermek ve e-fatura almak isteyen kullanıcıların karşılıklı olarak sistemde kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu sistem ülkemizde Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yönetilmekte ve denetlenmektedir.
Ülkemizde e-fatura kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ve kaçakçılığı önlemek için yapılan çalışmaların sonucu olarak bazı firmalara zorunlu hale getirilmiştir. Çok daha fazla firmanın sisteme katılmasıyla birlikte her geçen gün çok daha işlevsel hale gelmektedir.

e-Fatura uygulama detayları şöyledir:
•    e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
•    e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek ve alabilmek için öncelikle uygulama üzerinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir.
•    e-Fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.
•    Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın, hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.
•    e-Fatura uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile başlangıç aşamasında, sadece anonim ve limited şirket statüsündeki mükelleflerin e-Fatura gönderme ve alması uygun görülmüştür.
•    Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle, e-faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir.
•    Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
•    Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, GİB’den izin alınmış olan hizmet sağlayıcılarından saklama hizmeti alınmasına izin verilmiştir. Sonuç olarak, üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir.
e-Fatura teknik anlamda, önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısı şeklinde de tanımlanabilmektedir.
e-Fatura gönderip almak isteyen kullanıcıların karşılıklı olarak sisteme kayıtlı olmaları gereklidir. Bu sistem, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilmekte ve denetlenmektedir.

 

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu