LOGO e-İrsaliye

LOGO e-İrsaliye, kağıt ortamda hazırladığınız sevk irsaliyesini aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye olarak hazırlamanızı sağlayan dijital uygulamadır. E-Fatura mükellefleri 1 Temmuz 2019’dan beri e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundayken, zorunluluk kapsamı dışında kalan firmalar da iş süreçlerini hızlandırmak ve dijital dönüşüm sürecine dahil olmak için uygulamaya dahil olabilirler.

eLogo e-İrsaliye Uygulamasının Avantajları

 • Baskı ve kağıt masraflarından kurtararak giderlerinizi azaltırsınız. 
 • Arşivleme ve dağıtım süreçlerini dijital olarak gerçekleştirdiğiniz için zamandan ve işgücünden kazanırsınız. 
 • Sevk irsaliyeleri hızlıca hazırlanabildiği için iş süreçleriniz hızlanır, vakitten kazanırsınız. 
 • Kağıt kullanımınızı ciddi oranda azalttığı için doğanın korunmasına katkıda bulunursunuz. 
 • Geçmiş kayıtlarınız dijital ortamda saklandığı için verilere daha hızlı ulaşırsınız. 
 • Sadece ilgili kişilere erişim yetkisi vererek veri güvenliğini sağlarsınız. 
 • Tüm ERP ve muhasebe programlarıyla uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. 
 • e-İrsaliyelerinizi SMS ile de gönderebilirsiniz.

Dijitalleşme sürecinizde e-Devlet uygulamalarıyla yanınızda olmaya devam ediyoruz. eLogoÖzel Entegratörlüğünde kesintisiz ve hızlı hizmet verdiğimiz e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter ve e-İrsaliye çözümlerinin yanında aşağıdaki e-Devlet uygulamalarıyla da dijital dönüşüm sürecinize katkıda bulunmaya devam ediyoruz;

 • e-Serbest Meslek Makbuzu
 • e-Müstahsil Makbuzu
 • GİB e-Arşiv Fatura
 • e-Adisyon